صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات
با توجه به شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت کارفرما در قبال کارگران اتباع خارجی فاقد مجوز کار تحت پوشش قرار گرفت. <p>با توجه به شرایط و نیاز کارفرمایان در خصوص به کارگیری کارگران اتباع و عدم پاسخگویی بیمه های مسئولیت در خصوص کارگران اتباع فاقد مجوز کار، سرانجام پس از جلسات متعدد کارشناسی و تصویب آیین نامه شماره 98 شورای عالی بیمه(شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان) مسئولیت کارفرما در قبال کارگران اتباع فاقد مجوز کار تحت پوشش قرار گرفت.</p><p>جهت استفاده از این پوشش با شماره 09120089846 تماس حاصل فرمایید.<br></p> تازه ترین اخبار پوشش کارگران اتباع فاقد مجوز کار در بیمه مسئولیت کارفرمای در قبال کارکنان
پوشش کارگران اتباع فاقد مجوز کار در بیمه مسئولیت کارفرمای در قبال کارکنان
با توجه به شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت کارفرما در قبال کارگران اتباع خارجی فاقد مجوز کار تحت پوشش قرار گرفت.
دیدگاه خود را بیان کنید