صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات
به پاس قدردانی زحمات کادر درمان و با تلاش همکاران شرکت کارگزاری رسمی برخط گوبیم، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بصورت آنلاین و در هر ساعت از شبانه روز با بهترین شرایط و حق بیمه در تمام کشور در دسترس قرار گرفت.

پزشکان و پیراپزشکان در معرض اشتباهات حرفه ای همچون اشتباه در تشخیص ، تجویز دارو و درمان بیمار قرار دارند لیکن از آنجائیکه کادر درمان به طور مستقیم با سلامتی و جان انسان ها در ارتباط هستند معمولا این اشتباهات آثار و پیامدهای بسیار ناگواری به همراه دارد. بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی و کاهش استرس شغلی کادر درمان دارد.

این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. 

با تلاش همکاران شرکت کارگزاری رسمی برخط گوبیم، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بصورت آنلاین و در هر ساعت از شبانه روز با بهترین شرایط و حق بیمه در تمام کشور در دسترس قرار گرفت.

تازه ترین اخبار بیمه آنلاین مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
بیمه آنلاین مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
به پاس قدردانی زحمات کادر درمان و با تلاش همکاران شرکت کارگزاری رسمی برخط گوبیم، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بصورت آنلاین و در هر ساعت از شبانه روز با بهترین شرایط و حق بیمه در تمام کشور در دسترس قرار گرفت.
دیدگاه خود را بیان کنید