صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات

مدارک پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی

  • لیست وسایل و تجهیزات آسیب دیده و قیمت هر یک از آنها.
  • لیست کلیه وسایل و تجهیزات موجود.
  • گزارش مقامات آتش‌نشانی و نیروی انتظامی.
  • در صورتی که پرونده به مقام­‌های قضایی ارجاع شده باشد رای نهایی آنها الزامی است.
  • عکس و یا فیلم از محل آسیب دیده.
  • اصل گزارش موسسه ژئوفیزیک در صورت  وقوع زلزله.
  • اصل گزارش اداره هواشناسی در صورت وقوع طوفان وگردباد.