صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات

مدارک پرداخت خسارت بیمه بدنه

کارت ملی بیمه گزار، مالک یا نماینده قانونی مالک

کروکی افسر کاردان

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی

سایر   گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا   کارشناسان رسمی دادگستری، برگه قبول تقصیر مقصر، رای محاکم در مورد کروکی   غیر سازشی ، عکس مواضع آسیب‌دیده

تصویر مصدق گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)

اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده

استعلام بیمه‌نامه مقصر

اصل بیمه‌نامه

صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)

فاکتور هزینه حمل

فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز

بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)