صفحه اصلی مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه آرمان بیمه نوین بیمه میهن بیمه سامان بیمه دی بیمه ملت بیمه رازی بیمه پاسارگاد بیمه کارآفرین بیمه سرمد بیمه سینا بیمه معلم بیمه کوثر بیمه ما بیمه تعاون بیمه حکمت صبا بیمه پارسیان بیمه آسماری زندگی خاورمیانه مدارک دریافت خسارت شخص ثالث بدنه مسئولیت تجهیزات الکترونیک آتش سوزی تکمیل درمان حوادث نقشه سایت ثبت شکایات

مدارک پرداخت  خسارت بیمه مسئولیت

نکته مهم: از آنجائیه که در کلیه بیمه نامه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از   مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده می باشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید.

اگر فوت رخ نداده باشد:

مدارک زیر از بیمه‌گزار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گزار تحویل گرفته می‌شود:

صورت‌حساب بیمارستان

قبوض پرداختی

شرح عمل جراحی

خلاصه پرونده بیمارستان

شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم

کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم

فرم "گواهی پزشک معالج" تکمیل شده

نظر دادگاه مبنی بر درصد تقصیر بیمه‌گذار(در صورت عدم سازش)

کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان)

مدرک تایید کننده سمت فرد در مکان مذکور(مسئولیت حرفه ای)

کپی برابر اصل شکوائیه بیمار یا وراٍث و نظریه کمیسیون پزشکی (مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان)

اگر فوت رخ داده باشد:

مدارک زیر از بیمه‌گذار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گذار تحویل گرفته می‌شود:

کپی برابر اصل گواهی فوت

کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده

کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی

کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی

کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)

کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت

نظر دادگاه مبنی بر درصد تقصیر بیمه‌گذار(در صورت عدم سازش)

کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بجز ساختمانی)

مدرک تایید کننده سمت فرد در مکان مذکور(مسئولیت حرفه ای)

کپی برابر اصل شکوائیه بیمار یا وراٍث و نظریه کمیسیون پزشکی (مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان)

اگر خسارت مالی باشد:

مدارک مالکیت زیان‌دیده

نظر دادگاه مبنی بر درصد تقصیر بیمه‌گذار

مدرک تایید کننده سمت فرد در پروژه مذکور